Domů - Novinky arrow Akce AMPS ČR arrow 5. Kongres primární péče 25. - 26. února 2011
Menu
Domů - Novinky
Co je to Anti-aging
AMPS ČR
Poradna
Akce AMPS ČR
Členství, registrace
Test dlouhověkosti
ANTI-AGING magazín
ANTI-AGING ordinace
Na Vaše dotazy odpovídá
MUDr. Monika Golková

MUDr. Monika Golková

 
 
Kdo je online
Worldwide
English speaking visitors, click here
Anti-Aging magazín
Protistarnuti.cz
Protistárnutí.cz
Hledat
hledat...
2473509
5. Kongres primární péče 25. - 26. února 2011
Autor: AMPS ČR   

Na pražském Chodově v TOP hotelu se 25. - 26.února 2011 sešlo téměř 1500 lékařů k příležitosti 5. Kongresu primární péče. Kongres primární péče určený především pro praktické lékaře a pediatry otevřel několik zásadních témat a bylo představeno velké množství novinek, které se zrodily díky stále se rozvíjející medicíně.

Záštitu nad celým dvoudenním odborným fórem převzal ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CS., který konferenci zahájil a zhodnotil současnou situaci zdravotnictví v ČR. Významnou osobností kongresu byl také pan profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., který v úvodu poděkoval předsednictvu kongresu za výborně sestavený program odborných přednášek od neonatologie až po medicínu proti stárnutí.

Páteční program započal blokem přednášek s názvem Odkud až kam z pohledu reprodukce, vývoje dětí a stárnutí. Jako první vystoupil doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., který se svoji přednáškou s názvem Současné možnosti asistované reprodukce představil novodobé pokroky v tomto oboru a vytyčil zásadní problémy spojené s asistovanou reprodukcí.

V bloku přednášek následně pokračoval doc. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC. Svoji přednášku věnoval tématu Prenatální kardiologie a poukázal na možnosti léčení poruch spojených se špatným vývojem srdce . Zároveň představil několik možných zákroků vedoucích k úplnému ozdravení dítěte již v prenatálním stavu.

Ani přednáška MUDr. Daniely Markové by neměla být brána na lehkou váhu. Pod názvem Následná komplexní péče o předčasně narozené dítě odkryla formy péče vedoucí k srovnatelnému stavu s běžně narozeným dítětem a plnému začlenění předčasně narozeného dítěte do života. Nechybělo ani stanovení základních problémů souvisejících s vývojem předčasně narozeného dítěte a také prognóza budoucnosti oboru neonatologie.

První blok přednášek zakončila prim. MUDr. Monika Golková se svoji přednáškou na téma Umění stárnout v 21. století. Přednáška se týkala především představení oboru Anti-Aging medicíny a jeho základních myšlenek, které vyplývají z celosvětových výzkumů stárnutí populace. MUDr. Golková nastínila i několik teorií medicíny proti stárnutí se kterými je spojena následná péče o daného jednotlivce, tak aby si udržel vitalitu a zdraví do vysokého věku a přitom předešel problémům spojenými s nemocemi. Nejdůležitější myšlenkou této přednášky bylo ale jediné slovo a to prevence. MUDr. Golková zdůraznila její význam a podtrhla tak podstatu zdravého a aktivního života.

První blok byl zakončen již privátním kulatým stolem, kde se sešli přednášející celého bloku, zástupce ministerstva zdravotnictví, svazu pojišťoven a médií. Tématem kulatého stolu byl současný vývoj ve zdravotnictví, kde se potýkají současné možnosti léčby, etické hranice života a finanční možnosti společnosti.

Odpolední program kongresu byl věnován už trochu detailněji ORL problematice v primární péči, kde vystoupil například prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. nebo doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D., a třetí blok přednášek se týkal chirurgie a rehabilitace. Druhý – sobotní den kongresu se vedl ve znamení alergologie, imunologie a důležitosti včasné diagnózy. Celé odborné setkání lékařů bylo zakončeno blokem přednášek na téma Nemoci duše, kde byly představeny možnosti léčby deprese v dětském věku, dále schizofrenie a suicidalita.

 
Předchozí   Další
 
© 2005-2011 AMPS ČR - Asociace medicíny proti stárnutí
Realizace: BTX