Domů - Novinky arrow Test dlouhověkosti
Menu
Domů - Novinky
Co je to Anti-aging
AMPS ČR
Poradna
Akce AMPS ČR
Členství, registrace
Test dlouhověkosti
ANTI-AGING magazín
ANTI-AGING ordinace
Na Vaše dotazy odpovídá
MUDr. Monika Golková

MUDr. Monika Golková

 
 
Kdo je online
Worldwide
English speaking visitors, click here
Anti-Aging magazín
Protistarnuti.cz
Protistárnutí.cz
Hledat
hledat...
2100392
Test dlouhověkosti

Lidé stárnou. Náš věk určuje nejen datum v rodném listě, ale i vnitřní stav našeho organismu, tzv. biologický věk. Biologický věk se ale může výrazně lišit od věku chronologického. Biologický věk určují změny odehrávající se na úrovni DNA, buněk, tkání, orgánů i hladin hormonů našeho těla. Biologický věk je ovlivňován našim chováním, můžeme ho ovlivnit a ve výsledku se může lišit o 20 i více let od našeho věku úředního.

Tento test, který Vám dnes předkládáme, je vytvořen na základě dlouholetých vědeckých poznatků týkajících se dlouhověkosti.Ať vám dopadne jakkoliv, jedno se zcela určitě dozvíte. Jaké jsou faktory ovlivňující délku života, co dělat, abyste se ve zdraví a kondici dožili vysokého věku. Nezapomeňte: Mnoho faktorů v našem životě je ovlivnitelných a je jen na vás, jak se získanými informacemi naložíte.

Pamatujte si, že nikdy není ani brzy, ani příliš pozdě oddálit nástup stárnutí a prodloužit si život.

AMPS ČR je tu pro vás. Je nositelkou nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti medicíny proti stárnutí z celého světa. Kdykoliv můžete kontaktovat certifikovaného anti-aging specialistu, absolvovat odbornou konzultaci a vyšetření, případně podstoupit preventivní léčbu.

Tip: pokud si nejste s otázkou jisti, odpovězte raději ne.


Mnoho štěstí a dlouhý život!

Oficiální test dlouhověkosti Test is ok !\n
"; }*/ if (!$handle) { echo "Connection to the databaze - error!"; } //$charset = mysql_client_encoding($handle); //debug //echo "The current character set is: $charset\n
"; $sql="SELECT COUNT(*) FROM otazka"; $qq=MySql_Query($sql); $rr=MySql_Fetch_Array($qq); $total=$rr[0]; // $total=10; //tady si muzes nastavit kolik chces otazek $sql="SELECT COUNT(*) FROM otazka WHERE gender='m'"; $qq=MySql_Query($sql); $rr=MySql_Fetch_Array($qq); $total_w=$rr[0]; //echo($total_w); $sql="SELECT COUNT(*) FROM otazka WHERE gender='w'"; $qq=MySql_Query($sql); $rr=MySql_Fetch_Array($qq); $total_m=$rr[0]; //echo($total_m); $sql=" SELECT otazka.id,otazka.otazka,otazka.sekce,otazka.gender,odpoved.id,odpoved.odpoved,odpoved.koeficient FROM odpoved,otazka WHERE otazka.id=odpoved.id_otazka ORDER BY otazka.poradi,otazka.sekce "; $q=MySql_Query($sql); $once=false; $finish=false; $counter=0; if (!isset($_POST['start_id'])) {$start=0;} else {$otazka_no=1;$start=$_POST['start_id'];} if (isset($_POST['otazka_no'])) {$otazka_no=$_POST['otazka_no'];} else $otazka_no=1; if ( (isset($_POST['skore'])) && (isset($_POST['odp'])) ) { $skore=$_POST['skore'];$skore=$skore+$_POST['odp']; if ($otazka_no==2) { if ($_POST['odp']<0) {$gender='m';} else $gender='w'; } } if ((isset($_POST['gender']))&&(strlen($_POST['gender'])>0)) {$gender=$_POST['gender'];} if (isset($gender)) {if ($gender=='m') {$total=$total-$total_m-1;} elseif ($gender=='w') {$total=$total-$total_w-1;}} if ((isset($_POST['akce']))&&($_POST['akce']=='Znovu')) {$start=0;$otazka_no=1;$skore=0;} ?>
$total) { //konec if ((isset($_POST['akce']))&&($_POST['akce']=='Zobrazit výsledek')) { $vysledek=$_POST['skore']/3; $vek=$_POST['age']; if (($vek>=1)&&($vek<=30)) {$vysledek=30+$vek+($vysledek * 2);} if (($vek>=31)&&($vek<=46)) {$vysledek=2+$vek+($vysledek * 1.5);} if (($vek>=47)&&($vek<=61)) {$vysledek=10+$vek+($vysledek * 1.2);} if (($vek>=62)&&($vek<=73)) {$vysledek=5+$vek+($vysledek * 1);} if (($vek>=74)&&($vek<=84)) {$vysledek=3+$vek+($vysledek * 0.5);} if ($vek>=85) {$vysledek=1+$vek+($vysledek * 0.2);} $vysledek=round($vysledek); echo("

Vaše skóre: $vysledek


Číslo, které vyšlo je vaše předpokládaná životní délka.


Tak jak jste dopadli? Naučili jste se něco o rizikových faktorech, které ovlivňují délku a kvalitu lidského života? Už nyní jste udělali obrovský pokrok na cestě k poznání, jak zůstat mladý a zdravý. Přejeme Vám mnoho úspěchů v dalším získávání poznatků pro mladší a zdravější já. Jsme tady pro Vás jako zdroj nejnovějších informací, jak si užít a prodloužit krásný život.


"); echo("\n"); } else { echo("

Váš věk:

"); //echo(""); echo(""); echo("\n"); echo("\n"); echo("\n"); echo("\n"); } } //jinak standard else { while ($r=MySql_Fetch_Array($q)) { if ($counter>=$start) { if ( ( (isset($gender)) && (strlen($gender)>0) && (strlen($r[3])>0) && ($r[3]==$gender) ) || (strlen($r[3])==0) ) { // echo(strlen($r[3])); //debug if (($once==false) || (($once)&&($old_id==$r[0]))) { $otazka=iconv("latin2","CP1250",$r[1]); $odpoved=iconv("latin2","CP1250",$r[5]); if ($once==false) {echo("

Otázka č. $otazka_no / $total:

$otazka


\n"); echo("

Průběžné skóre: $skore


"); //echo($gender); $otazka_no++;$once=true;$old_id=$r[0];} //echo($r[0]." ".$otazka." ".$r[2]." ".$r[3]." ".$r[4]." ".$odpoved." ".$r[6]); echo("$odpoved ($r[6] b.)
\n"); } // if once // echo("$old_id ".$r[0]." $finish $counter $start"); //debug if (($old_id<>$r[0])&&($finish==false)) { // echo("--konec-- $gender\n"); //debug echo("
"); echo("\n"); echo("\n"); echo("\n"); echo("\n"); echo("\" onclick=\"valbutton(test);return false;\" />\n"); echo("\n"); $finish=true; } } //counter start } //gender check $counter++; } //while } //standardni prubeh ?>
 
 
© 2005-2011 AMPS ČR - Asociace medicíny proti stárnutí
Realizace: BTX